Leden enquête VVD TN Senioren in de Samenleving

Het Thematisch Netwerk Senioren in de Samenleving heeft een enquête opgesteld op de terreinen van ouderen, zorg, gezondheid, cultuur en sociale veiligheid. Na overleg met de andere Netwerken hebben we besloten de enquête gezamenlijk uit te laten gaan.

Uw Mening telt!

De thematische Netwerken Senioren in de samenleving, Gezondheid en Zorg en  Justitie en Veiligheid hebben de krachten gebundeld om gezamenlijk een enquête uit te doen onder haar leden. Hoe groter het bereik, hoe meer respons, hoe sterker we staan met ons advies richting het nog te schrijven verkiezingsprogramma waarvoor de VVD haar leden nu om input vraagt. 

De enquête is geheel anoniem. De resultaten zijn niet herleidbaar tot een persoon. De resultaten worden uiteraard via de gebruikelijke kanalen met u gedeeld. Bent u aan het einde van de vragenlijst gekomen dan worden uw antwoorden automatisch verzonden. Daarvoor dienen wel alle vragen beantwoord te zijn. 

U heeft tot 16 juni de tijd om te reageren. Wij stellen uw deelname bijzonder op prijs. Heeft u nog opmerkingen naar aanleiding van de vragen stuur dan een mailbericht naar tnseniorenindesamenleving@gmail.com

Enquête starten

Alvast hartelijk dank namens de 3 TN netwerken, Senioren in de Samenleving.

Minie Walma-Schreur, voorzitter

Franca Kerstens, secretaris