Jaarrekening en Jaarverslag

Op 8 mei hebben de leden uit regio Oost van ons een mail ontvangen dat door de invloed van het coronavirus het kabinet heel voorzichtig enkele maatregelen versoepelt, maar de maatregel van het verlengen van het verbod op evenementen in ieder geval tot 1 september 2020 geldt.

Doordat het niet mogelijk is een fysieke ALV te houden, is er op 17 mei een vervolg mail gestuurd met het verzoek te reageren op het jaarverslag en de jaarrekening. Deze moeten namelijk statutair vastgesteld worden door de ALV. Door de geldende maatregelen is er besloten dat dit ook op andere wijze kan worden vastgesteld. Op maandag 18 mei 2020 worden de jaarrekening en het jaarverslag op MijnVVD gepubliceerd.

Aan de leden wordt verzocht om binnen een week vragen te stellen of bezwaren kenbaar te maken, indien daar aanleiding voor is. Als er geen reacties binnenkomen of er geen bezwaren kenbaar worden gemaakt dan zijn de stukken daarmee vastgesteld.