ALV 30 november 2019

Het einde van het jaar nadert. De hoogte tijd voor een Algemene Ledenvergadering regio Oost.

stikstof


Beste partijgenoot,

Graag willen wij u op zaterdag 30 november om 10.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur) uitnodigen voor een Algemene Ledenvergadering.

De ALV vindt plaats in Fooddock, Havenkwartier, Zuiderzeestraat 2 te Deventer:

https://g.page/Fooddock.


VOORPROGRAMMA (08.30-09.30u)


(let op, andere locatie dan ALV: Kunstenlab, Havenplein 20 7411 ME in Deventer)

Gelegenheid om ervaringen uit te wisselen voor penningmeesters, (vice)voorzitters, secretarissen, bestuursleden, campagne en regionale campagnecoaches, bestuursleden opleiding/scouting.


ALGEMENE LEDENVERGADERING (10.00-10.30u)


De agenda voor de ALV is als volgt:

 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken
   
 2. Vaststellen verslag ALV 20 mei
  Ter vaststelling
   
 3. Toelichting begroting 2020
  Ter kennisname
   
 4. Vaststellen begroting 2020
  Ter vaststelling
   
 5. Terugkoppeling resultaten ledenenquete
  Ter kennisname
   
 6. Rondvraag
   
 7. Sluiting reguliere ALV

De vergaderstukken zijn vanaf heden beschikbaar via mijn VVD.


THEMASESSIE (10.30-12.00u) Stikstof 

Het themagedeelte hebben we veranderd ten opzichte van onze eerdere vooraankondiging. Dit zou gaan over “Goed opgeleide mensen zijn de motor van onze economie” maar gezien de actualiteit is het thema nu: Stikstof.

PROGRAMMA
We beginnen met een aftrap over ons energiebeleid en klimaat:
Wat is er aan de hand, wat zijn onze VVD standpunten en waarom?

Daarna gaan we uiteen in 10 groepen voor rondetafelgesprekken, verspreid over het Fooddock en Kunstenlab.

Per tafel staat een subthema geagendeerd. Met elkaar bespreken we de standpunten van de VVD en bedenken we input voor de Kamerleden en de thematische netwerken.