Nick Derks

© Renee Teunissen

Sinds 2005 ben ik lid van de VVD en vanaf dat moment heb ik dankzij de VVD veel kansen gekregen. De som van deze kansen heeft vandaag de dag geresulteerd in het wethouderschap van de gemeente Wijchen, hetgeen ik met enthousiasme vervul. Dit heb ik aan onze partij te danken en graag geef ik daarom iets terug als bestuurslid van VVD Regio Oost.

Als bestuurslid zie ik het als mijn taak om de toegevoegde waarde van de VVD in de regio voor onze leden, lokale netwerken en kiezers te vergroten. Daarom moeten leden de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen en moet het bovendien leuk zijn om actief deel uit te maken van een lokaal netwerk. Daarnaast moeten kiezers er vanuit mogen gaan dat hun stem bij de Gelderse of Overijsselse VVD in goede handen is, dankzij gedreven Statenleden en gedeputeerden met kennis van zaken.

Graag schud ik u de hand bij een van onze landelijke, regionale of lokale activiteiten!

Telefoonnummer

06-21193216