Henk Jan Meijer

© VVD

Henk Jan Meijer (1951) is sinds 11 juni 2019 lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer.

Hij is voorzitter van de commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO).
Algemeen adres Eerste Kamer:
Postbus 20017
2500 EA  Den Haag