Ing. Jan Markink

Jan Markink

© Jan Markink

Gedeputeerde 

Contact
Woonplaats: Borculo
Telefoonnummer provincie Gelderland: 
026 – 359 90 97
Telefoonnummer VVD Statenfractie: 
06 – 49 32 4000

Portefeuilles 
Algemeen bestuur
Financiën
Toezicht gemeentefinanciën
Grondzaken
Sport
Aandeelhouderschap
Personeel en organisatie

Regiovertegenwoordiging en projecten
Gebiedsagenda Zwolle
Project Loenen / Eerbeek 2030

Introductie
Jan is geboren op 17 april 1954 in Borculo. Hij nam op een gegeven moment het gemengde boerenbedrijf van zijn ouders over. Samen met zijn vrouw woont Jan nog steeds op die plek waar hij nu nog onder andere paarden houdt.

Naast het zijn van ondernemer, bekleedde Jan vele bestuursfuncties bij diverse organisaties zoals LTO, For Farmers, AcconAVM en de  Rabobank.

Politiek koos hij al vroeg voor de VVD. Jan gelooft in de filosofie van de partij die ervan uitgaat dat ieder mens zichzelf kan ontplooien. Mensen kunnen vaak meer dan ze in eerste instantie denken. De samenleving hoeft niet alles voor te kauwen. Vrijheid en persoonlijke keuze zijn een groot goed. Uitgangspunt daarbij is: iedereen zelfstandig waar het kan en een vangnet waar het echt nodig is.  

 

Waarom Gedeputeerde voor de VVD?

Jan Markink is sinds april 2011 gedeputeerde bij de provincie Gelderland. Daarvoor was hij van april 1995 tot maart 2011 Statenlid en fractievoorzitter van de VVD. In 1986 begon hij als raadslid van Borculo/Berkelland, waar hij van april 2010 tot april 2011 als wethouder werkte. Jan: “Ik wil de politiek en het bedrijfsleven in verbinding brengen met elkaar. Daarom vind ik het ook belangrijk om naast mijn werk als bestuurder van de provincie activiteiten te blijven doen op mijn eigen boerderij en betrokken te zijn bij het reilen en zeilen in de samenleving.  Want daardoor hou ik scherp wat de consequenties kunnen zijn van politieke beslissingen voor bedrijven en organisaties”.
Jan zet zich als gedeputeerde onder andere in om de kwaliteit van het openbaar bestuur te vergroten. Een ander thema waar Jan vol voor gaat is Sport. Sport is volgens hem geen doel op zich, maar een middel om verbinding te creëren. Met sport voelen velen zich verbonden van amateurs tot toptalenten, mensen met een beperking.

Het motto van Jan is: “Niet teveel vasthouden aan tradities…opschudden mag!”