Monique van Haaf

‘De overheid is er vooral om mensen en bedrijven ruimte te geven’

Monique van Haaf (43) woont in Deventer en vertegenwoordigt de VVD in het college van Gedeputeerde Staten. Van Haaf werkte bij ProRail en in het bedrijfsleven, tot ze actief werd binnen de VVD. Aanvankelijk in verschillende functies binnen haar eigen afdeling, vanaf 2011 als vice-voorzitter en later voorzitter van de VVD-fractie in Provinciale Staten van Overijssel.

Van Haaf is een overtuigde liberaal: ‘Ik heb lang nagedacht en veel rondgekeken, maar de VVD past het beste bij mij. In mijn visie is de overheid er om mensen en bedrijven de ruimte te geven. Alleen zelf kun je iets van je leven maken. Als provincie nemen we hindernissen weg en scheppen we voorwaarden. Het coalitieakkoord Overijssel werkt geeft daar genoeg mogelijkheden voor, maar er is een verschil met vroeger. Meer dan ooit willen we het samen met Overijssel doen. We proberen zo weinig mogelijk op te leggen, luisteren vooral en maken dan een afweging, waar dat kan in overleg met de mensen die het aangaat.’

‘Er is veel te doen in de komende jaren: investeren in veiligheid in zowel verkeer als op persoonlijk niveau, eenvoudiger procedures bij overheidsinstellingen, de juiste aandacht voor zorg, het creëren van werkgelegenheid om zodoende de economie weer een goede impuls te geven, kortom bijdragen aan een goede toekomst voor onze mooie provincie Overijssel.’

Monique van Haaf heeft Ruimte, Grond en Handhaving in haar portefeuille.
Secretaresse: Bea de Groot
E-mail: b.d.groot@overijssel.nl 
Telefoon: 038 499 87 31


*foto: Femke Teussink