Bart Omlo

Stukje website
Het is een voorrecht om, naast mijn baan als salesdirecteur bij het T
sjechische softwarebedrijf
Kentico, namens de VVD mee te mogen bouwen aan de nieuwe regio Oost
met als belangrijkste
taak het samenbinden van
VVD
-leden en liberaal denkenden in Gelderland en Overijssel.
Als vicevoorzitter ben ik verantwoordelijk voor de politieke
co
ördinatie en communicatie met
de verschillende fracties en besturen van de beide provincies en
waterschappen. Verder ben ik
het primair aanspreekpunt voor VVD-bestuurders en volksvert
egenwoordigers
in
provincie
Gelderland en vervang ik de regiovoorzitter waar nodig.
Ik ben een grote voorstander van de wijzigingen die zijn door
gevoerd binnen de partij, maar
realiseer mij ook dat de structuurverandering slechts het begin
is van een groter
cultuurveranderingsproces binnen de VVD. De dynamiek van de ing
ezette verandering en de
mogelijkheid om aan de basis te staan van een nieuwe partijstructuur
en -cultuur, spreekt mij
enorm aan. Ik wil graag vanuit het nieuwe regiobestuur een bijdr
age leveren aan dit proces en

Het is een voorrecht om, naast mijn baan als salesdirecteur bij het Tsjechische softwarebedrijf Kentico, namens de VVD mee te mogen bouwen aan de nieuwe regio Oost met als belangrijkste taak het samenbinden van VVD-leden en liberaal denkenden in Gelderland en Overijssel.

Als vicevoorzitter ben ik verantwoordelijk voor de politieke coördinatie en communicatie met de verschillende fracties en besturen van de beide provincies en waterschappen. Verder ben ik het primair aanspreekpunt voor VVD-bestuurders en volksvertegenwoordigers in provincie Gelderland en vervang ik de regiovoorzitter waar nodig.

Ik ben een grote voorstander van de wijzigingen die zijn doorgevoerd binnen de partij, maar realiseer mij ook dat de structuurverandering slechts het begin is van een groter cultuurveranderingsproces binnen de VVD. De dynamiek van de ingezette verandering en de mogelijkheid om aan de basis te staan van een nieuwe partijstructuur en -cultuur, spreekt mij enorm aan.

Ik wil graag vanuit het nieuwe regiobestuur een bijdrage leveren aan dit proces en zal mij daar te volle voor inzetten!

+31 6 21 87 74 77