Werkwijze Regionale Scouting Commissie

De belangrijkste taak voor de Regionale Scouting Commissie (RSC) is het scouten van leden voor de Eerste Kamer, Provinciale Staten van Overijssel en Provinciale Staten van Gelderland. De RSC leden adviseren over een potentiƫle rol binnen het openbaar bestuur zoals bijvoorbeeld wethouder, burgemeester, Tweede Kamerlid of Europarlementariƫr. Ook wisselt de RSC, als dat gewenst is, informatie uit met de landelijke Permanente Scouting Commissie.

Werkwijze Regionale Scouting Commissie
Als een lid zich meldt voor een gesprek met de RSC wordt er afstemming gezocht met het bestuurslid Talentmanagement en Opleiding. Afhankelijk van ervaring en training wordt er een afspraak ingepland met het lid en twee leden van de RSC. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt en door de RSC van advies voorzien. Het advies wordt telefonisch door een van de leden van de RSC met het betreffende lid besproken. Op basis van overeenstemming worden eventuele vervolgacties uitgezet.

De Regionale Scouting Commissie van VVD Regio Oost bestaat uit zes leden en zijn afkomstig uit Overijssel en Gelderland. De leden namens Overijssel zijn voorzitter Henk Jan Meijer (lid Eerste Kamer), Monique van Haaf (gedeputeerde Overijssel) en Jeroen Hatenboer (oud-wethouder Enschede). Namens Gelderland zetten Remco Dijkstra (oud-lid Tweede Kamer), Annemieke Vermeulen (burgemeester Zutphen) en Jeroen Joon (wethouder Apeldoorn) zich in voor de commissie. Nick Derks (vice voorzitter in het Regiobestuur) is bestuurlijk verantwoordelijk.

Heb je interesse in een gesprek met de Regionale Scouting Commissie? Neem dan contact op door een mail met motivatie en CV te sturen aan Nick Derks via vicevoorzitter@regiooost.vvd.nl.