Steun de VDV Regio Oost en word donateur!

Bent u lid maar wilt u daarnaast nog een bijdrage leveren aan de permanente campagne van de VVD regio Oost. Of bent u juist geen lid, en wilt u dat ook niet worden maar wilt u de VVD wel graag ondersteunen? In beide gevallen hebben we u hard nodig.


U kunt ook online LOKAAL doneren. Dan komt uw donatie direct ten gunste van het lokale netwerk waar u woont!


Steun VVD Regio Oost,

Word DONATEUR!

Hoe? Door uw bijdrage over te maken op:

NL 76 ABNA 0466 31 32 09

Ten name van: VVD Regio Oost o.v.v.

‘Donatie VVD Regio Oost’ en uw eigen naam

De VVD is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor u onder bepaalde voorwaarden (zie www.belastingdienst.nl) uw donatie als gift kunt opvoeren. Dit maakt uw donatie extra fiscal aantrekkelijk. Ons RSIN of fiscaal nummer ANBI is 00 28 73 758.

De VVD is wettelijk verplicht giften boven de € 4.500,00 op te nemen in het financieel jaarverslag. Aan giften aan de VVD kan geen enkel recht worden ontleend. Zie www.vvd.nl voor ons privacy protocol.