Vertrouwenspersonen Regio Oost

Vertrouwenspersoon

De VVD staat voor openheid, transparantie en onafhankelijkheid bij het handelen als partij en de personen die haar representeren. Iedereen die namens de VVD een vertegenwoordigende functie heeft wordt gevraagd om bij de kandidaatstelling een integriteitsverklaring te tekenen.

Maar wat betekent dit en wanneer is een bepaalde handeling niet integer? 


Voor de meeste situaties is dit meteen duidelijk maar in sommige omstandigheden is dat minder evident. Maar wat doe je, wanneer je bijvoorbeeld vindt dat een bestuurder niet integer handelt? Of wanneer een interne kwestie zodanige vorm aanneemt dat je er zelf niet meer uit komt? 


Hiervoor zijn er binnen onze Regio twee vertrouwenspersonen benoemd. VVD-ers uit onze Regio kunnen contact met hen opnemen voor advies, concrete hulp of een luisterend oor. Uiteraard zal met de gegeven informatie vertrouwelijk worden omgegaan.


De vertrouwenspersonen voor de Regio Oost zijn Herman Pieper (hermanpieper@live.com) en Liesbeth Tuijnman (e.tuijnman@xs4all.nl) .


Voor een formele procedure, al dan niet na consultering van een regionale vertrouwenspersoon, bestaat de mogelijkheid zich schriftelijk te wenden tot de Landelijke Commissie Integriteit.