Liberale Vrouwennetwerk

Het Liberaal Vrouwen Netwerk (LVN) is een onderdeel van de VVD en staat onder leiding van een Stuurgroep waarvan Marijke Vos-Maan voorzitter is.

De doelen van het LVN zijn:

  • Het bevorderen van de politieke bewustwording van vrouwen;
  • Het vergroten van de participatie van liberale vrouwen in bestuurlijke, politieke en maatschappelijke functies. In de praktijk betekent dit: Meer (gekwalificeerde) vrouwen op politieke en maatschappelijk relevante posities ter versterking van het liberale gedachtegoed; 
  • Een toegankelijk netwerk opbouwen waaraan meerdere netwerken of contactpersonen gekoppeld worden;
  • De vertegenwoordiging van en be├»nvloeding door liberale vrouwen in vrouwenorganisaties, zowel nationaal als internationaal.

Regelmatig organiseert het LVN regionale en landelijke bijeenkomsten. Indien u informatie wenst te ontvangen kunt u een e-mail sturen naar liberaalvrouwennetwerk@vvd.nl.

NB. Voor het ontvangen van informatie dient u lid te zijn van de VVD.