Seniorennetwerk

Politieke rol in maatschappelijke verandering De groep ouderen is echter zeer divers: er zijn senioren die nog volop in de maatschappij staan, er zijn senioren die van hun pensioen genieten, maar er zijn ook senioren die zorg behoeven. We kunnen er vanuit gaan dat de groep ouderen groeiende is, dat deze groei vraagt om een maatschappelijke verandering en dat de politiek daar een rol in moet spelen.

Landelijk VVD-Seniorennetwerk

Het landelijke VVD-Seniorennetwerk met al haar vertakkingen in de verschillende provincies (waaronder Gelderland) wil in de gedachtenvorming hierover meedenken met de landelijke, provinciale en lokale politiek.

Gelders VVD-Seniorennetwerk
Het VVD-Seniorennetwerk Gelderland organiseert jaarlijks een aantal bijeenkomsten waarin met een spreker over een (voor ouderen) actueel thema van gedachten gewisseld kan worden. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan zorg en welzijn, mobiliteit, wonen, pensioenen, euthanasievraagstuk. Kennis van ouderen wordt meegegeven aan de sprekers en vragen worden beantwoord. Het Seniorennetwerk is op deze manier ook een podium voor kennis en kunde ten behoeve van de partij.

Landelijk VVD-Senioren Netwerkcongres
Jaarlijks (meestal in juni) brengt het VVD-Seniorennetwerk Gelderland een werkbezoek aan bijvoorbeeld de Tweede Kamer of het Huis der Provincie en in september vindt het landelijke Senioren Netwerkcongres plaats.

Meer weten?
Heeft u interesse om deel te nemen aan ons netwerk of om eens naar een van onze activiteiten te komen? Neem dan contact op met de co√∂rdinator van het VVD-Seniorennetwerk in Gelderland: Minie Walma-Schreur, e-mail: msgschreur@hetnet.nl. 
U BENT VAN HARTE WELKOM!